SATS Aalborg - satsaalborg@gmail.com

SATS Aalborg

Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab Aalborg

Foreningen for dig med interessere for akut medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi.

HVEM ER SATS AALBORG

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) Aalborg er en frivillig studenterforening for medicinstuderende på Aalborg Universitet med interesse for anæstesi, intensiv- og akutmedicin. Vi afholder en række kurser med fokus på præhospitale og akutmedicinske procedurer samt afholder generel undervisning i hjerte-lunge redning, luftvejshåndtering og træning af ABCDE-principper. Fagligt giver vi kommende læger mulighed for superviseret færdighedstræning i trygge rammer, herunder anlæggelse af PVK og arteriepunktur. Vi arbejder ud fra et princip om at ”øvelse gør mester” og forsøger at udvikle de færdigheder, man ikke bare kan læse sig til.
SATS blev stiftet september 1999 og er med SATS Aalborg nu blevet landsdækkende med afdelinger i Aarhus, Odense og København.

 

KURSER OG ARRANGEMENTER

I SATS Aalborg bestræber vi os på at holde et kursus eller foredrag månedligt udenfor ferie- og eksamensperioderne. Målet er at holde introkurser, hvor man bliver introduceret i nogle basale færdigheder, som senere kan uddybes i supplerende kurser krydret med spændende foredrag og besøg i den virkelige verden.

 

Meld dig ind

Har du interesse for blå blink, og vil du vide hvordan, du skal handle, hvis der sker noget omkring dig? Så meld dig ind i SATS Aalborg!

Bliv medlem