Om SATS

SATS er en forening for medicinstuderende, der interesserer sig for akut medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi, samt forbedre uddannelsesmulighederne og networkingsmulighederne indenfor disse. Foreningen blev stiftet i København i 1999, og har også afdelinger i Aarhus og Odense.
Foreningens formål er at fremme interessen for anæstesi, intensivmedicin, akutmedicin og traumatologi samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse. Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser og foredrag, der drives af frivillige engagerede medicinstuderende om det er som bestyrelses- eller aktivt medlem spiller ingen rolle for os!

Foreningen SATS

 • Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab
 • Frivillig studenterforening
 • Stiftet i 1999
 • Lokal forening i Aalborg stiftet november 2016
 • Primært studerende fra medicin, AAU
 • Foreningens formål er at fremme interessen for anæstesi, intensivmedicin, akutmedicin og traumatologi, samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse.

Motivation – hvorfor SATS?

Fagligt:

 • ”Det man ikke kan læse sig til”. ”Øvelse gør mester”
 • Træning i akutte kliniske færdigheder
 • Bedre og mere uddannelse i teamtræning – træning af ”soft skills”
 • Øget bekendtskab med simulation – styrker og udruster de studerende til at turde engagere sig
 • Solidt fagligt niveau
 • Træning i akutte virkelighedstro situationer

Samfundsmæssigt:

 • Årligt optag af ca. 1300 medicinstuderende – nem og billig ressource med interesse for området
 • Forventning fra samfundet om at kunne indgå ved akutte situationer
 • Bedre læger med øgede kompetencer og forståelse for sygehusvæsenets opbygning
  • 50% af alle nye KBU-forløb inddrager en fælles akutmodtagelse (FAM)
 • Mere opmærksomme medicinstuderende, der med øget tiltro til egne evner kan reagere og bidrage til tidlig præhospital behandling
 • Hjælpe med uddannelse i akutte situationer hos fx militæret og på KBU-uddannelsen gennem det figurantarbejde, der tilbydes gennem SATS

Aalborg Universitet:

 • Grundlag for vækst – øget optag af medicinstuderende på AAU – potentielt 900 studerende
 • Interesseforening med frivillige drivkræfter – omkostningseffektive kurser af højt, fagligt niveau
 • Øget og tidlig undervisning i akutte medicinske situationer
 • Træning af kompetencer:
  • Tværfagligt samarbejde – evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper (ml. læge, sygeplejerske, sundhedspersoner mv.)
  • Praktisk anvendelig viden og kliniske færdigheder i relation til akutte procedurer
  • Træning af evnen til at håndtere komplekse problemstillinger
 • AAU tilbyder:
  • Basalt førstehjælpskursus på 1. semester, 2 ugers intensivt kursus præ-kandidat og 4 ugers kursus i akutte kliniske færdigheder på 6. semester kandidat

Hvad vil SATS?

 • Afholde kurser med fokus på præhospitale og akutmedicinske procedurer
 • Afholde simulationskurser i akutte medicinske situationer
 • Søge at træne teamsamarbejde
 • Skabe øget interesse for anæstesi, intensivmedicin, akutmedicin og traumatologi gennem spændende foredrag og relevante kurser og ekskursioner
 • Påvirke uddannelsesinstitutioner
 • Tilbyde observatør-vagter i det præhospitale
 • Tilbyde sit netværk for Center for Præhospital- og Akutmedicinsk Forskning på Aalborg Universitetshospital og agter at øge interessen for forskningen indenfor området
 • Skabe et socialt og fagligt studiemiljø og give mulighed for at præge foreningens aktiviteter
 • Tilbyde figurantsarbejde hos fx militæret og KBU-læge uddannelsen
 • Skabe mulighed for networking med relevante afdelinger
 • Høre om forskningsmuligheder blandet de relevante afdelinger

Følg os gerne på Facebook!